Veelgestelde vragen

Sunlogics is uw totaalpartner voor duurzame energie. Hebt u een vraag over zonnepanelen of over de laatste ontwikkelingen op het vlak van hernieuwbare energie? Dan kunt u bij ons terecht voor gedetailleerde informatie.

Hieronder vindt u alvast het antwoord op enkele veelgestelde vragen over zonnepanelen en andere bronnen voor hernieuwbare energie

HOEVEEL BESPAAR IK als ik zonnepanelen installeer?

Als u zonnepanelen van hoge kwaliteit installeert, herleidt u uw elektriciteitsfactuur tot nul. Zolang u niet meer verbruikt dan u produceert, betaalt u dus niets voor uw elektriciteit. Kortom: u bespaart vanaf het moment waarop u uw zonnepanelen laat plaatsen.

Gedetailleerde berekening

Sunlogics rekent in zijn offertes tot na de komma voor u uit, hoeveel u precies bespaart. We houden daarbij rekening met uw investeringsbedrag, financieringswijze, subsidies, vergoedingen, en uw huidige en toekomstige verbruikspatroon.

Onze kwaliteit = uw garantie

Sunlogics installeert uitsluitend zonnepanelen waarvan de kwaliteit – en dus het rendement – gegarandeerd is. Onze zonnepanelen hebben een minimale celefficiëntie van 16%. Bovendien stellen wij het aantal zonnepanelen perfect op uw verbruik af. Zo bent u er zeker van dat u nooit meer hoeft te betalen voor uw elektriciteit.

Ontdek hoeveel u precies bespaart en neem contact op voor een gedetailleerde offerte.

Ben ik volledig ONAFHANKELIJK VAN ELEKTRICITEITSPRODUCENTEN EN HET NET als ik zonnepanelen installeer?

Het korte antwoord? Ja, behalve voor uw netwerkvergoeding. Als uw verbruiksgedrag niet drastisch wijzigt, bent u voor uw elektriciteitsproductie onafhankelijk van externe partijen. Sunlogics berekent hoeveel zonnepanelen u nodig hebt om in uw volledige elektriciteitsbehoefte te voorzien. Zo krijgt u elektriciteit tegen de optimale prijs.

Nooit meer betalen voor elektriciteit

Voor de elektriciteit die u zelf produceert, betaalt u alleen een netvergoeding. Zolang u niet meer verbruikt dan u zelf produceert, bedraagt de prijs voor uw elektriciteit dus nul euro. U valt pas terug op het traditionele elektriciteitsnet – en de elektriciteitsproducenten – wanneer u meer verbruikt dan uw zonnepanelen opbrengen. Sunlogics berekent op basis van uw huidige verbruikspatroon het aantal zonnepanelen dat u nodig hebt. We voegen een klein surplus toe om een mogelijk rendementsverlies door slijtage op te vangen. Hebt u om de een of andere reden plots aanzienlijk meer elektriciteit nodig? Dan kunt u het best meer zonnepanelen installeren.

Wilt u meer weten over de prijs van zonnepanelen en de mogelijkheden om onafhankelijk te worden van het net? ... Contacteer-ons.

Waarom is DUBBEL TARIEF (dag-nacht) NADELIG bij zonnepanelen?

Uw elektriciteitsfactuur bestaat uit het verschil tussen de elektriciteit die u opwekt (en aan het net afgeeft) en verbruikt (uit het net opneemt). Wanneer u elektriciteit aan het net geeft, draait uw teller terug. Aan het einde van het jaar bekijkt uw netbeheerder uw meterstand. Wanneer u meer hebt opgewekt dan verbruikt, moet u niets bijbetalen. Daarom kiest u het best voor enkel tarief bij zonnepanelen.

Advies van uw installateur

Zonnepanelen brengen overdag en in de zomer veel meer op dan ’s nachts of in de winter. Als ervaren installateur berekenen wij uw installatie zo dat de opbrengst van uw zonnepanelen en uw verbruik perfect in evenwicht zijn. Waarom is enkel tarief dan zo belangrijk? Een eenvoudige vergelijking:

Twee situaties: in situatie A hebt u dubbel tarief, in situatie B enkel tarief.

Situatie A:

Uw jaarlijkse verbruik = 5000 kW / uw jaarlijkse opbrengst = 5000 kW

Tarief

Dag

Nacht

Opbrengst zonnepanelen in kW

3500

1500

Uw verbruik

2500

2500

Resultaat

1000 kW te veel

1000 kW te weinig

In deze situatie:

 • betaalt u 5 x 56 = 280 euro aan netwerkvergoeding;
 • ontvangt u 93 euro aan groencertificaten;
 • betaalt u 1000 kW bij, want u hebt volgens de nachtmeter 1000 kW meer opgenomen dan u hebt afgegeven.

Situatie B:

Uw jaarlijkse verbruik = 5000 kW / uw jaarlijkse opbrengst = 5000 kW

Tarief

Enkel

Opbrengst zonnepanelen in kW

5000

Uw verbruik

5000

Resultaat

0 kW te veel

In deze situatie:

 • betaalt u 5 x 56 = 280 euro aan netwerkvergoeding;
 • ontvangt u 93 euro aan groencertificaten;
 • betaalt u 0 kW bij.

Sunlogics adviseert u om dubbel tarief door enkel tarief te vervangen. Een bijkomend voordeel? Als installateur nemen wij alle administratie voor onze rekening. Zo stapt u snel en zonder administratieve zorgen over van dubbel op enkel tarief. Contacteer-ons.

Welke PREMIES krijg ik en welke VERGOEDINGEN moet ik betalen als ik zonnepanelen installeer?

Groencertificaten

De Vlaamse overheid steunt de productie van duurzame elektriciteit met groencertificaten. Voor elke 4348 kW groene stroom die u met uw zonnepanelen opwekt, krijgt u een premie van 93 euro.

Premies voor zonnepanelen

Daarnaast betalen sommige gemeentes een premie voor de installatie van zonnepanelen. Sunlogics houdt in zijn offertes rekening met alle premies waarop u recht hebt. Het geeft u een duidelijk overzicht van uw kosten en terugverdientijd.

Netbijdrage voor eigenaars van zonnepanelen

Als lokale producent van hernieuwbare energie – met een geïnstalleerd vermogen van maximaal 10 kW – betaalt u een netvergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Uw netbeheerder bepaalt de hoogte van de netvergoeding. Voor Infrax-klanten bedraagt die 56 euro (incl. btw) per 1000 W omvormervermogen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Wat is het verschil tussen THERMISCHE ZONNEPANELEN MET VLAKKE COLLECTOREN en VACUÜMBUISTECHNOLOGIE?

Het grote verschil: de manier waarop de thermische zonnepanelen samengesteld zijn. Vacuümbuiscollectoren hebben een cilindrische vorm waardoor ze de hele dag door het zonlicht optimaal absorberen. Gevolg? Een hoger rendement. U hebt dus minder of kleinere panelen nodig om hetzelfde vermogen te genereren als met vlakke collectoren. Bovendien zijn thermische zonnepanelen met vacuümbuiscollectoren steviger en gemakkelijker te installeren, dan zonnepanelen met vlakke collectoren.

Meer weten over thermische zonnepanelen met vlakke collectoren of vacuümbuistechnologie? Neem contact op.

Werkt Sunlogics met ONDERHOUDSCONTRACTEN voor zijn zonnepanelen?

U geniet langer van uw zonnepanelen, als u ze minstens één keer per jaar laat reinigen. Sunlogics installeert kwalitatief hoogstaande zonnepanelen, maar verkoopt u geen onderhoudscontract. Waarom niet? Als u zelf het onderhoud van uw zonnepanelen plant, dan:

 • beslist u zelf op welke momenten u uw zonnepanelen laat reinigen;
 • kiest u vrij voor een jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud;
 • vermijdt u lange wachttijden;
 • laat u uw zonnepanelen op de goedkoopste manier onderhouden.

Wilt u meer weten over het onderhoud van uw zonnepanelen? Neem contact op met Sunlogics.

Wat is de LEVENSDUUR van Sunlogics ZONNEPANELEN

De levensduur van zonnepanelen hangt af van de panelenkwaliteit, de onderhoudsfrequentie en de belastingsomstandigheden. Goed onderhouden zonnepanelen van Sunlogics hebben bij een normale belasting een levensduur van 25 tot 30 jaar. Bovendien geeft de fabrikant 25 jaar opbrengstgarantie én brengt u onze zonnepanelen op het einde van de levenscyclus kosteloos naar het containerpark.

Rendement voor het leven

Sunlogics installeert zonnepanelen met een toprendement. U verdient uw investering terug vanaf de eerste dag. Onze zonnepanelen behoren tot de efficiëntste op de markt. Zo bent u verzekerd van een interessante opbrengst voor de volledige levensduur van uw zonnepanelen.

Wat is het verschil tussen 220V en 380V voor huisinstallaties? Hoe weet ik WELKE AANSLUITING ik thuis heb?

Bij de installatie van uw zonnepanelen is het belangrijk om te weten of u thuis een 220 V of 380 V-aansluiting hebt. Het verschil zit hem in het aantal fasen. Een 220 V-aansluiting (monofase) bestaat uit één fase. Een 380 V-aansluiting (drijfkracht) bestaat uit drie fasen. Hoe meer fasen, hoe krachtiger uw installatie. Daarom geldt er bij een monofase-aansluiting een vermogensbeperking van 5000 watt omvormervermogen.

De aansluiting voor uw installatie

Om te weten of u een 220 V of 330 V-aansluiting hebt, kijkt u in uw elektriciteitskast. Daar zit een blok waaraan u de elektriciteit met een schakelaar of zekering aan- of uitzet. Achter het plexiglas ziet u kabelaansluitingen. Als op één zijkant twee kabels zijn aangesloten – waarvan één blauwe – dan hebt u een 220 V-aansluiting. Ziet u er vier? Dan hebt u een 380 V-aansluiting. Als u aan een zijkant zowel dikke als dunne kabels ziet, telt u alleen de dunne kabels.

Levert het zonnepaneel van mijn ZONNEBOILER op zonluwe dagen genoeg energie om sanitair water op te warmen?

De opbrengst van uw zonneboiler hangt af van de kwaliteit van de zonnecollector en de hoeveelheid zonlicht. Sunlogics adviseert de plaatsing van zonneboilerinstallaties met buiscollectoren om een optimale warmteoverdracht te garanderen. Zo krijgt u zeker de maximale opbrengst. Naverwarmingssystemen via uw huidige verwarmingsketel of warmtepomp compenseren een mogelijk tekort aan zonlicht. Kortom: u beschikt in alle weersomstandigheden en seizoenen over sanitair warm water.

Opslag van warm water

De zonneboilers van Sunlogics hebben een inhoud van 300, 400 of 500 liter en zijn uitermate goed geïsoleerd. Daardoor kunt u altijd rekenen op een warmwatervoorraad. U overbrugt probleemloos enkele zonluwe dagen.

Krijg ik een PREMIE als ik een ZONNEBOILER installeer?

Als u in uw woning een zonneboiler laat installeren door een erkende aannemer, dan hebt u recht op een premie van uw netbeheerder. Vanaf 1 januari 2013 bedraagt de premie 550 euro per m² met een maximum van 2750 euro en maximaal 50 % van de factuur. Daarnaast betalen sommige gemeentes een premie voor de installatie van zonneboilers.

Sunlogics houdt in zijn offertes rekening met alle premies waarop u recht hebt, en geeft u een duidelijk overzicht van uw kosten en terugverdientijd.

Een premie onder voorwaarden

Uw netbeheerder koppelt bepaalde voorwaarden aan de uitkering van een premie voor zonneboilers. U hebt alleen recht op de premie als:

 • uw woning voor januari 2006 op het distributienet van uw netbeheerder was aangesloten;
 • u de installatie door een erkende aannemer laat uitvoeren;
 • u uw zonneboiler niet gebruikt voor de verwarming van uw zwembadwater;
 • uw zonneboiler een inhoud heeft van minstens 40 liter per m² apertuuroppervlakte bij vlakke plaatcollectoren, en minstens 55 liter per m² apertuuroppervlakte bij buiscollectoren;
 • uw collector een systeemtest doorstaat (behalve als u een Solar KeyMark bezit).

Vraag uw offerte op maat en krijg een duidelijk overzicht van uw investering, premies en terugverdientijd.